فرداساز
شرکت خدمات بیمه ای فرداساز

خدمات الکترونیکی

استـــــعــــلام ها
خرید الکترونیکی بیمه نامه والحاقیه
پرداخت الکترونیکی اقساط
fardasaz

راهنمای پرداخت اینترنتی اقساط

لینک
fardasaz

پرداخت اینترنتی اقساط بیمه نامه عمر و پس انداز طرح جامع

لینک
معرفی نامه بیمارستانی
fardasaz

چاپ معرفی نامه درمان

لینک
fardasaz

چاپ مجدد معرفی نامه بیمارستانی

لینک
fardasaz

صدور معرفی نامه درمان بیمارستانی

لینک
fardasaz

صدور معرفی نامه درمان پاراکلینیکی

لینک