فرداساز

محصولات بیمه ای - مسئولیت

مسئولیت مدنی کارفرما
fardasaz

بیمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد بر اشخاص ثالث (بیمه نامه مکمل)

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان(ساختمانی)

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
مسئولیت مدنی حرفه ای
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي دامپزشکان

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي مهندسين ناظر /مجري و بازرسین گاز

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي آرايشگران درمقابل مشتريان

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي مهندسين ناظر ، طراح و محاسب در قبال مالكان ، كارگران ساختماني و اشخاص ثالث

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي سردفتران اسناد رسمي

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه ها در مقابل خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا
fardasaz

بیمه مسئولیت محصول ( کپسول اطفاء حریق)

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه مسئولیت محصول ( لوله و اتصالات)

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بيمه مسئوليت محصول ( ایزوگام)

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
مسئولیت مدنی عمومی
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره /مدیر و مالکین ساختمان در قبال خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث و مراجعین در مشاعات

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعین به مساجد و اماکن

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین واشخاص ثالث

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی بيمه گزار در قبال مراجعه كنندگان به اماكن

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراكز آموزش غواصي

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی پيست کارتينگ

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت نصابان کیت گازسوز خودرو

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز توانبخشي

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی دکل های مخابراتی

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئوليت مدني مديران آسايشگاه سالمندان

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز ترک اعتياد

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران خوابگاه

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی قايق های تفریحی و جت اسکی در قبال استفاده کنندگان

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعين به رستوران و تالار پذيرائي

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی هيأت مديره مراکز تجاري و يا مجتمع مسکوني در قبال اشخاص ثالث

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی مراكز نمايش

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکتهاي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین و بهره برداران از اماکن مسکونی ناشی از سرایت ، انفجار و ترکیدگی لوله آب در قبال اشخاص ثالث

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل و لیفتراک در مقابل خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور

محصولات بیمه ای - مهندسی

مهــندســـی
fardasaz

بیمه نامه مهندسی، تمام خطر نصب(EAR)

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مهندسی، تمام خطر پیمانکاران(CAR)

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مهندسی ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری(CPR)

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور
fardasaz

بیمه نامه مهندسی،عیوب اساسی و پنهان ساختمان(LDB)

معرفی بیمه نامه راهنمای صدور